• 30 พฤศจิกายน 2021

  สุดยอดนักอ่านหนังสือ e-book ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 • 18 สิงหาคม 2021

  รายชื่อนักเรียน ปี 2564

 • [title]
  วุ่นนักรักซูปเปอร์สตาร์
  หมวดหมู่: นิยายรัก
 • [title]
  ซูเปอร์สตาร์ที่รัก
  หมวดหมู่: นิยายรัก
 • [title]
  ลุ้นรักซูเปอร์สตาร์
  หมวดหมู่: นิยายรัก
 • [title]
  รักวุ่นวายของนายซูเปอร์สตาร์
  หมวดหมู่: นิยายรัก
 • [title]
  เก่งพูดอังกฤษ 4 in 1
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ติวเข้มภาษาไทย ระดับ ม.1 - ม.3 ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  สรุปกฎหมายอาญา ภาค 1
  หมวดหมู่: กฏหมาย
 • [title]
  สรุปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น N5
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ติวเข้ม สอบตรง คณะนิติศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม.ปลาย ฉ.สมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  ติวสอบเข้ม PAT5 ความถนัดวิชาชีพครู+แนวข้อสอบล่าสุด มั่นใจเต็ม 100
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  การวาดภาพคนสำหรับงานสถาปัตย์และออกแบบ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระศิลปะ
 • [title]
  วาดเส้นมัณฑนศิลป์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระศิลปะ
 • [title]
  วาดเส้นพื้นฐาน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระศิลปะ
 • [title]
  ทำแบบญี่ปุ่น สำเร็จแบบญี่ปุ่น: การดำเนินกิจการ 100 ปีที่ยั่งยืน
  หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์
 • [title]
  Examination Notes ภาษาไทย ม.ปลาย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  Examination Notes ฟิสิกส์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  Examination Notes เคมี
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  Examination Notes คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ปลาย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  Examination Notes คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.ปลาย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 • [title]
  เก่งพูดอังกฤษ 4 in 1
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  สมรสพระราชทาน
  หมวดหมู่: แฟนฟิควาย
 • [title]
  Short Note of Science สรุปวิทย์ ม.ต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  เก่ง Grammar เล่มเดียวเอาอยู่
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  Short Note BIOLOGY สรุปชีววิทยา ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  คู่มือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 • [title]
  Examination Notes คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ปลาย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  สรุปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น N5
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ติวเข้ม สอบตรง คณะนิติศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  bullet ambulance l ขอจีบคุณหมอ
  หมวดหมู่: แฟนฟิควาย
 • [title]
  คู่มือติว วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  Examination Notes คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.ปลาย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  สรุปกฎหมายอาญา ภาค 1
  หมวดหมู่: กฏหมาย
 • [title]
  สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม.ปลาย ฉ.สมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  THE APTITUDE TESTS WORKBOOK คู่มือทดสอบความถนัด พิมพ์ครั้ง 10
  หมวดหมู่: จิตวิทยาทั่วไป
 • [title]
  วาดเส้นพื้นฐาน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระศิลปะ
 • [title]
  Examination Notes เคมี
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  เก่ง คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3/1
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  สรุปเข้ม+ข้อสอบ ชีววิทยา ม.ปลาย ฉ.สมบูรณ์
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  จิตวิทยาการพูดครองใจคน ครองโลกได้
  หมวดหมู่: จิตวิทยาทั่วไป

 • วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • ร้อยใจมากราบครู
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • ครูในดวงใจ
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • เพลงรางวัลของครู
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...